Věra Suková a Helena Suková

  • Čeština
  • English

2. vrh / 2nd litter

~ 4 days old puppies = stáří 4 dny ~

Fulbu Ekibondo       = pes červenobílý  =  male red and white
reg.: ČLP/BSN/356

FanFan Ekibondo  = pes žíhaný = male brindle
reg.: ČLP/BSN/357

 

Faidon Ekibondo    pes žíhaný = male brindle
reg.: ČLP/BSN/358

Fangio Ekibondo    = pes červenobílý =  male red and white
reg.: ČLP/BSN/359

 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

~ 13 days old  = 
stáří 13 dní ~


Fulbu - Fangio - FanFan - Faidon

Fulbu

FanFan

Faidon

Fangio

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

~ 18 days old = 
stáří 18 dní ~


Faidon - Fangion - FanFan - Fulbu

Fulbu

FanFan
 

Faidon
 

Fangio
 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

~ 4 weeks old = s
táří 4 týdny ~


FanFan - Fangio - Faidon - Fulbu

Fulbu

FanFan

Faidon
 

Fangio

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
~ 5 weeks old = 
stáří 5 týdnů ~


Fangio - Faidon - FanFan - Fulbu

Fulbu
 

FanFan
 

Faidon

Fangio
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

~ 7 weeks old = 
stáří 7 týdnů ~

Fulbu

FanFan
  

Faidon
  

Fangio
 

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
~ 9 weeks old = 
stáří 9 týdnů ~

Fulbu
 

FanFan
 

Faidon
 

Fangio

- already in a new home, no picture available at this time = již v novém domově, momentálně není foto k dispozici
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
~ 11 weeks old = 
stáří 11 týdnů ~ (17.3.2005)

Fulbu

- already in a new home, no picture available at this time = již v novém domově, momentálně není foto k dispozici

FanFan
 

Faidon
  

Fangio

- already in a new home, no picture available at this time = již v novém domově, momentálně není foto k dispozici
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
~ 14 weeks old = stáří 14 týdnů ~ (10.4.2005)

   
FanFan - Faidon

FanFan
 
  

Faidon
   
___________________________________
___________________________________
~ 17 weeks old = 
stáří 17 týdnů ~ (26.4.2005)

Fulbu - lives in Vrchlabi, Czech = bydlí ve Vrchlabí

FanFan - left for new home to Rome, Italy = odcestoval do nového domova v Římě, Itálii
    

Faidon
  
  
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
5 month old = stáří měsíců ~ (23.5.2005)

Faidon
 
 
 - now also in a new home in Czech = nyní též v novém domově v ČR
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
~  
6 month old = stáří měsíců ~

Fangio
 

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
~  
16 month old = stáří 16 měsíců ~ (30.4.2006)

Fulbu
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
~  
18 month old = stáří 18 měsíců ~

Fulbu


... and more about
 Fulbu on 
(= více o Fulbu na stránkách) :

              
www.fulbuekibondo.blog.cz

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

FanFan - new home in Italy

~  2 years old = stáří 2 roky ~
    

... and more about FanFan on (= více o FanFan na stránkách) :

          www.ladyml.com/basenji/maschi_bs.htm